top of page
Fotka%202_edited.jpg

MODRÁ FARBIČKA

Sme tu pre Vás a Vaše dieťatko

Domov: Welcome
Child at Psychologist

Na intervencie prijímame nové detičky celoročne. Privítame medzi sebou všetky rodiny s deťmi vo veku 2-7 rokov, ktoré majú podozrienie na poruchu autistického spektra, diagnostikovaný autizmus, narušenú komunikaćnú schopnosť, ADHD alebo iné ťažkosti.

Individuálna intervencia

- je v trvaní 60-90 minút

- dieťa navštevuje centrum 1-4x týždenne

- jeden terapeut pracuje s jedným dieťatkom 

Skupinová intervencia

- je v trvaní 60 minút

- nácvik sociálnych zručností, tímová práca 

- dvaja až traja terapeuti pracujú s deťmi v mini skupinke 2-3 detí

Domov: Famous Quote
Fotka 1.jpg

ČOMU SA VENUJEME?

S každým dieťatkom pracujeme prostredníctvom vedeckého prístupu ABA (Aplikovaná Behaviorálna Analýza). Behaviorálna analýza vychádza z princípov učenia a správania - behaviorismu. Zaoberá sa funkčným vzťahom medzi prostredím a ľudským správaním. Na základe podrobnej analýzy sa snažíme zistiť, prečo určité správanie vzniká a ako ho modifikovať. Pre každé dieťa stanovujeme dlhodobé aj krátkodobé ciele intervencie a priebežne celý program monitorujeme a upravujeme.

Pomocou prístupu ABA Vám vieme pomôcť v oblastiach:

- reč a funčkná komunikácia

- predškolské a akademické zručnosti

- bežné každodenné zručnosti potrebné k životu

- sebaobslužné zručnosti

- sociálne zručnosti

- hrové zručnosti

- stravovanie

- bezpečnosť

- rešpektovanie hraníc

- agresívne správanie

- pozornosť

- jemná a hrubá motorika

Domov: About Therapy

PODPORTE NÁS

Máte chuť nás podporiť?


  • Darujte nám 2% z daní

Názov: Modrá Farbička

IČO: 52863794

Právna forma: Občianske združenie

Ulica: Šoltésovej 5074/29

Mesto: Nové Zámky

PSČ: 940 02

  • Darujte nám edukačné pomôcky

Príjmeme drevené hračky, materiály na tvorenie, kancelársky papier, laminovacie fólie.

  • Podporte nás finančne

 Môžete tak urobiť zaslaním finančných prostriedkov na bankový účet nášho centra: SK5483300000002901818917 (Modrá farbička)


Aj vďaka Vám môžeme poskytovať terapie pre deti, ktoré ich potrebujú. Ďakujeme!

KONTAKTUJTE NÁS

NOVÉ ZÁMKY

Bitúnková 5249/10, 940 02 Nové Zámky

NITRA

Čermánske námestie 11, 949 01 Nitra

0917 886 358

  • Google Places
  • Facebook
Woman on the Phone
Domov: Contact
bottom of page