Fotka%202_edited.jpg

MODRÁ FARBIČKA

Sme tu pre Vás a Vaše dieťatko

 
Child at Psychologist

Na intervencie prijímame nové detičky kedykoľvek počas roka. Privítame medzi sebou všetky rodiny s deťmi vo veku 2-7 rokov, ktoré majú podozrienie na poruchu autistického spektra, diagnostikovaný autizmus, narušenú komunikaćnú schopnosť, ADHD alebo iné ťažkosti.

Individuálna intervencia

- je v trvaní 90 minút

- dieťa navštevuje centrum niekoľkokrát do týždňa

- jeden terapeut pracuje s jedným dieťatkom 

Skupinová intervencia

- je v trvaní 2 až 4 hodín

- prebieha 3x týždenne

- jeden až dvaja terapeuti pracujú s dvomi až piatimi deťmi v mini skupinke

- je vhodná na precvičovanie sociálnych zručností

Poldenná opatera

- prebieha formou vzdelávacích a výchovných činností

- deti navštevujú centrum celomesačne v doobedných hodinách

- malý kolektív detí

- je vhodná pre deti od 2 do 4 rokov

 
Fotka 1.jpg

ČOMU SA VENUJEME?

S každým dieťatkom pracujeme prostredníctvom vedeckého prístupu ABA (Aplikovaná Behaviorálna Analýza). Behaviorálna analýza vychádza z princípov učenia a správania - behaviorismu. Zaoberá sa funkčným vzťahom medzi prostredím a ľudským správaním. Na základe podrobnej analýzy sa snažíme zistiť, prečo určité správanie vzniká a ako ho modifikovať. Pre každé dieťa stanovujeme dlhodobé aj krátkodobé ciele intervencie a priebežne celý program monitorujeme a upravujeme.

Pomocou prístupu ABA Vám vieme pomôcť v oblastiach:

- reč a funčkná komunikácia

- predškolské a akademické zručnosti

- bežné každodenné zručnosti potrebné k životu

- sebaobslužné zručnosti

- sociálne zručnosti

- hrové zručnosti

- stravovanie

- bezpečnosť

- rešpektovanie hraníc

- agresívne správanie

- pozornosť

- jemná a hrubá motorika

 

PODPORTE NÁS

Máte chuť nás podporiť? Privítame akékoľvek edukačné pomôcky, drevené hračky, materiály na tvorenie, kancelársky papier, laminovacie fólie. Aj vďaka Vám môžeme poskytovať terapie pre deti, ktoré ich potrebujú.
Číslo účtu: SK5483300000002901818917 (Modrá farbička)
Ďakujeme!

KONTAKTUJTE NÁS

Bitúnková 5249/10, 940 02 Nové Zámky, Slovakia

0917 886 358

  • Google Places
  • Facebook
Woman on the Phone