top of page
Fotka%202_edited.jpg

MODRÁ FARBIČKA

Sme tu pre Vás a Vaše dieťatko

Domov: Welcome
Child at Psychologist

Na intervencie prijímame nové detičky celoročne. Privítame medzi sebou všetky rodiny s deťmi vo veku 2-7 rokov, ktoré majú podozrienie na poruchu autistického spektra, diagnostikovaný autizmus, narušenú komunikaćnú schopnosť, ADHD alebo iné ťažkosti.

Individuálna intervencia

- je v trvaní 90 minút

- dieťa navštevuje centrum 1-4x týždenne

- jeden terapeut pracuje s jedným dieťatkom 

Skupinová intervencia

- je v trvaní 60-90 minút

- nácvik sociálnych zručností, tímová práca 

- dvaja až traja terapeuti pracujú s deťmi v mini skupinke 2-3 detí

Domov: Famous Quote
Fotka 1.jpg

ČOMU SA VENUJEME?

S každým dieťatkom pracujeme prostredníctvom vedeckého prístupu ABA (Aplikovaná Behaviorálna Analýza). Behaviorálna analýza vychádza z princípov učenia a správania - behaviorismu. Zaoberá sa funkčným vzťahom medzi prostredím a ľudským správaním. Na základe podrobnej analýzy sa snažíme zistiť, prečo určité správanie vzniká a ako ho modifikovať. Pre každé dieťa stanovujeme dlhodobé aj krátkodobé ciele intervencie a priebežne celý program monitorujeme a upravujeme.

Pomocou prístupu ABA Vám vieme pomôcť v oblastiach:

- reč a funčkná komunikácia

- predškolské a akademické zručnosti

- bežné každodenné zručnosti potrebné k životu

- sebaobslužné zručnosti

- sociálne zručnosti

- hrové zručnosti

- stravovanie

- bezpečnosť

- rešpektovanie hraníc

- agresívne správanie

- pozornosť

- jemná a hrubá motorika


Domov: About Therapy

PODPORTE NÁS

Máte chuť nás podporiť? Privítame akékoľvek edukačné pomôcky, drevené hračky, materiály na tvorenie, kancelársky papier, laminovacie fólie. Aj vďaka Vám môžeme poskytovať terapie pre deti, ktoré ich potrebujú.
Číslo účtu: SK5483300000002901818917 (Modrá farbička)
Ďakujeme!

KONTAKTUJTE NÁS

Bitúnková 5249/10, 940 02 Nové Zámky, Slovakia

0917 886 358

  • Google Places
  • Facebook
Woman on the Phone
Domov: Contact
bottom of page